Korean Air vybaví všechny své letouny typu Airbus A330 systémem ROPS (Runways Overrun Prevention System). Korean Air provozuje celkem 28 letadel A330 (8 verze -200 a 20 verze -300). Tento systém byl certifikován pro použití v běžném provozu v roce 2009 a zprvu instalován na přání do letadel typu A380. Postupně byl  instalován i do nově vyrobených letadel rodiny A320. U typu Airbus A350 již patří k základnímu vybavení. Systém ROPS ukazuje pilotům před přistáním jak dlouhou bude potřebovat  letoun dojezdovou dráhu po dotyku s runwayí. Zohledňuje rovněž jestli je přistávací dráha mokrá nebo suchá. Pokud systém zjistí, že před dosednutím nebude letadlu dojezdová dráha stačit a hrozí vyjetí z runwaye, začne pilotům v kabině blikat varovná kontrolka a aktivuje se opakované hlášení “Runway too short (příliš krátká dráha)”. Piloti tak mají dost času zareagovat, přidat výkon motorů a opakovat přistání. Pokud již letoun dosedl, začne systém hlásit varování “Keep max. reverse (nastav maximální zpětný chod motorů)”.