Další objednávky se pravděpodobně dočká civilní verze Super Herculesu označená LM-100J. O celkem 10 těchto letadel projevila zájem brazilská společnost Bravo Industries. Stroje mají být dodány mezi léty 2019-2020 a budou operovat na celkem 71 linkách v brazilském vnitrozemí. Hlavními uzly Bravo Industries mají být letiště Brasilia, Manaus, Recife, Rio de Janeiro and Sao Paulo. Firma Lockheed Martin již má na LM-100J celkem 15 objednávek. Deset od irských ASL Airlines a 5 od nespecifikovaného zákazníka.