Když se díváte na oblohu a vidíte křižující se bílé čáry tvořené kondenzací výfukových plynů od motorů dopravních, jistě vás už někdy napadlo, jaké rozestupy letadla musí dodržet, aby se nesrazila. Tyto rozestupy jsou rozdílné, pokud letadlo letí v letové hladině, nebo je v režimu vzletu nebo přistání.Při letu v letové hladině se udržuje boční horizontální rozestup 3 námořní míle (5556 metrů) na obě strany a podélný rozestup 5 námořních mil (9260 metrů) ,samozřejmě dopředu i dozadu.

Vertikální rozestup je určen letovými hladinami, které jsou od sebe vzdáleny minimálně 1000 stop (304 metrů).

Možným nebezpečím, je tzv. turbulence v úplavu.  Tu způsobuje cirkulace vzduchu okolo konců křídla a tento jev může trvat až několik minut.  Je to dáno principem proč se letadlo udrží ve vzduchu. Díky obtékání křídla proudícím vzduchem vzniká na jeho horní ploše podtlak a na spodní naopak přetlak. Tyto tlaky se stýkají na koncích křídel a vytvářejí indukovaný vír. Je to stejné když kolem vás projede rychle autobus. Ovane vás úplav a jeho působení skončí až po chvíli. Zkuste si někdy stoupnout do osy přistávací dráhy a po přeletu letadla uslyšíte delší šustivý vzduch. Právě to je úplav. Letecké předpisy rozdělují letadla do tří hmotnostních kategorií: lehká – do 7 000 kg, střední – 7 000-136 000 kg a těžká nad 136 000 kg. Při příletech a odletech na stejnou vzletovou a přistávací dráhu musí letadla dodržovat podle hmotností tyto rozestupy: Přistávající střední letadlo za těžkým musí dodržet časový rozestup 2 minuty, přistávající lehké letadlo za těžkým nebo středním 3 minuty. Odlétávající lehká a střední letadla za těžkými 2 minuty.  Foto: www.flightelearnings.com